Hello world!

Welcome op dem Internetsite vun den Schefflenger Guiden s Scouten Grupp Abbé Poncin.

An nächster Zukunkt kennt dir hei d´Fotoen an villes mei vun onsen Aktiviteiten kucken.

Vill Spass 🙂

One thought on “Hello world!

Comments are closed.